Confiar Zorg
Laat ons zorg toevertrouwen

Wij streven voor betrouwbare
en veilige zorg.

Dagbesteding

Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan. Ons activiteitenaanbod varieert van praktische en leerzame activiteiten tot sociale activiteiten.

Indicatiezorg

Wij ondersteunen zorgaanbieders bij het stellen van indicaties en het bijbehorende administratieve proces. Door het inschakelen van Confiar zorg is uw organisatie verzekerd van geldige indicaties en de daarbij behorende financiering.

Medische fitness

Bewegen is belangrijk en zorgt ervoor dat het lichaam zo sterk en fit mogelijk blijft. Maar als je een chronische lichamelijke aandoening hebt of als je niet goed weet hoe je juist moet bewegen, dan is Medisch Fitness bij Fysio-Actief misschien iets voor jou. Je traint onder begeleiding van een professioneel trainer of fysiotherapeut.

De #1 zorg van
Nederland.
Al vertrouwd met meer dan 100 klanten.

"Fijne persoonlijke aanpak"

Verpleging

Onder Verpleging vallen verpleegkundige handelingen als het toedienen van medicijnen, het werken met sondes en/of katheters en het uitvoeren van voorbehouden handelingen (in opdracht van een arts).

Nazorg

Wij bieden nazorg, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een revalidatie, wanneer u niet in staat bent om zelf (ADL) handelingen te verrichten en wij stimuleren en ondersteunen om uw eigen zelfredzaamheid te vergroten zodat u in staat bent om zelfstandig thuis te blijven wonen.

24-uurs zorg

24-Uurs zorg houdt in dat er 24 uur per dag zorgverleners bij u aanwezig zijn, zodat u op elk moment van de dag toezicht heeft op uw veiligheid en gezondheid en zodoende op elke moment de benodigde zorg kunt ontvangen.