Nazorg

Nazorg nodig?

Wanneer u tijdelijk bent opgenomen in het ziekenhuis, kan het voorkomen dat u nog niet zo zelfredzaam bent als vóór uw opname. In zulke gevallen kunt u bij ons terecht voor nazorg tijdens uw revalidatieperiode. Door middel van onze samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen in de Haagse regio krijgen wij regelmatig nieuwe cliënten doorverwezen vanuit deze ziekenhuizen die (al dan niet tijdelijk) nazorg nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om wondverzorging, hulp bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) of het verzorgen van een stoma of katheter. In sommige gevallen betreft de nazorg blijvende zorg, waarbij het ons streven is om uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk te vergroten.

De praktijk wijst uit dat er tijdens de nazorg vaak ook behoefte is aan een stukje begeleiding waarvoor Stichting Ricardina deskundig zorgpersoneel in dienst heeft, die u middels maatwerk ondersteund en begeleid bij uw proces om de zelfredzaamheid te vergroten. Ook voor nazorg kunt u bij Stichting Ricardina terecht.

Vraag Nazorg aan

Vul het formulier hieronder in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op!