Diensten

Dagbesteding

Wij bieden een zinvolle dagbesteding aan. Ons activiteitenaanbod varieert van praktische en leerzame activiteiten tot sociale activiteiten.

Dagbegeleiding

Begeleiding omvat onder andere het zinvol indelen van de dag, het ondernemen van activiteiten, uw sociale contacten onderhouden en het plannen en nakomen van afspraken.

Medische fitness

Bewegen is belangrijk en zorgt ervoor dat het lichaam zo sterk en fit mogelijk blijft. Maar als je een chronische lichamelijke aandoening hebt of als je niet goed weet hoe je juist moet bewegen, dan is Medisch Fitness bij Fysio-Actief misschien iets voor jou. Je traint onder begeleiding van een professioneel trainer of fysiotherapeut.

24 uurs zorg

24-Uurs zorg houdt in dat er 24 uur per dag zorgverleners bij u aanwezig zijn, zodat u op elk moment van de dag toezicht heeft op uw veiligheid en gezondheid en zodoende op elke moment de benodigde zorg kunt ontvangen.

Nazorg

Wij bieden nazorg, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een revalidatie, wanneer u niet in staat bent om zelf (ADL) handelingen te verrichten en wij stimuleren en ondersteunen om uw eigen zelfredzaamheid te vergroten zodat u in staat bent om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Verpleging

Onder Verpleging vallen verpleegkundige handelingen als het toedienen van medicijnen, het werken met sondes en/of katheters en het uitvoeren van voorbehouden handelingen (in opdracht van een arts).

Hulp bij het huishouden

Onder hulp bij het huishouden verstaan wij ondersteuning bij de uitvoering van huishoudelijke taken en de zelfredzaamheid vergroten met betrekking tot het voeren van een huishouden.