in- en uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingcriteria

Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. 
Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden. 

Insluitingcriteria

Wij zijn een zorgaanbieder voor cliënten met één of meer van de volgende problematieken:

 • Psychiatrische problemen
 • Psychologische problemen
 • Een licht tot matig verstandelijke beperking

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:

 • de (sociale) omgang met anderen,
 • persoonlijke verzorging,
 • zelfstandig wonen,
 • gezond en veilig leven,
 • zelfregie en autonomie,
 • werken,
 • vrije tijd,
 • omgang met instanties.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven , zijn cliënten waar sprake is van:

 •  
 • zintuigelijke beperkingen als doofblind zijn,
 • actieve psychoses,
 • ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • opname onder dwang en/of verplichte zorg,
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
 •  

Confiar Zorg  en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Dit is tevens intern procedureel vastgelegd.

Confiar Zorg kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 
 • niet nakomen van gemaakte afspraken,
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers,
 • seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers,
 • ongewenste intimiteiten,
 • lichamelijk geweld,
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving,